Wetenschap

Reconnective Healing® en The Reconnection® worden allebei al jarenlang uitgebreid aan wetenschappelijk onderzoek onderworpen. De meest opvallende resultaten tot nu toe zijn hieronder weergegeven.

1. De frequenties van Reconnective Healing® zijn sterk en waar te nemen met behulp van fysieke sensatietests (aangetoond in dubbelblind onderzoek).

2. Tijdens een ander experiment werd het electromagnetische veld rondom de handen van deelnemers vóór en na een Reconnective Healingseminar gemeten. Het veld bleek sterk te zijn toegenomen. Dat sluit aan bij ander onderzoek dat werd gedaan naar bio-energetische healing (in het algemeen). Daarbij werd gevonden dat een hoog electromagnetisch energieniveau in de handen van de practitioner een verschuiving kan bewerkstelligen van ziekte naar gezondheid.

3. Tijdens Reconnective Healing® sessies treedt significante verandering in de hersenen en de activiteit van het hart op bij zowel de cliënt als de practitioner. Dat werd aangetoond met EEG's en ECG's.
Zowel de gemeten hartslag vóór, tijdens en na de healing als de variatie daarin werden "rustiger".

4. Er is ook verandering in de hoeveelheid absorptie van gammastraling gemeten gedurende sessies.
Normaal straalt het lichaam een onschadelijke hoeveelheid gammastraling uit, tijdens Reconnective Healing® sessies nemen zowel de practitioner als de cliënt de straling op. Ander onderzoek naar bio-energetische healing heeft een link aangetoond tussen absorptie van gammastraling en genezing.

5. Tijdens een Reconnective Healing® seminar werden er diverse metingen verricht in de werkruimte vanaf enkele uren voor de start tot het einde van het seminar. Wetenschappers ontdekten een enorme verandering in de dethermodynamische vrije energie van de ruimte. Na twee dagen was de toename van die energie zó groot, dat die vergelijkbaar is met een temperatuurstijging van 300 graden Celsius, terwijl de feitelijke temperatuur nauwelijks was gestegen. Soortgelijke resultaten zijn inmiddels ook tijdens andere seminars gevonden.
 
6. Labmetingen tonen aan dat Reconnective Healing® practitioners een verhoogde hoeveelheid licht en andere electromagnetische frequenties rondom hun lichaam uitstralen. Ze kunnen ze "aanzetten" en de amplitude en oscillatie van de magnetische frequenties vergroten. Die veranderingen zijn ook zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld Kirlian fotografie. De foto hieronder laat de energie in de handen van de practitioner zien vóór (links) en tijdens (rechts) de sessie.
 

 
7. Bij wetenschappelijk onderzoek in laboratoria is gebleken dat Reconnective Healing® practitioners verandering in DNA kunnen bewerkstelligen. Voor dit expirement gebruikte men planten waarvan de bladeren waren beschadigd. Het DNA van die bladeren herstelde sneller na behandeling met de Reconnective Healing® frequenties dan dat dit het geval was bij Reiki en andere helingsvormen.
 
8. In een ander onderzoek werd de ene groep planten wél met Reconnective Healing® frequenties behandeld en de andere niet.
Er werden losse bladeren in potjes geplant. De practitioners kregen een foto van die blaadjes en deden per dag vier healings op afstand.
Na 90 dagen waren die bladeren nog steeds in leven terwijl de andere na 30 dagen dood waren.